Projekt Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0015 je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


koch medchembio biomedreg

Stručný obsah projektu:

V rámci projektu se vytvoří podmínky pro přenos odborných znalostí a zkušeností mezi různými institucemi, které se zabývají výzkumem a vývojem v oblasti medicinální chemie a translační medicíny, a pro jejich integraci směrem ke společným projektům. Tyto instituce spadají jak do akademického sektoru, tak do sektoru komerčního.
Projekt je zaměřen na vzájemné propojení mezi výzkumnými pracovníky centra Ústavu molekulární a translační medicíny, které vzniká v rámci projektu Biomedreg (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje) s jinými VaV institucemi a na zvýšení jejich odborných a jazykových dovedností. Dále je projekt zaměřen na skupinu budoucích výzkumných pracovníků z řad studentů, u nichž bude kladen důraz na posílení praktických dovedností a používání odborné anglické terminologie v praxi.
V projektu se počítá se zapojením významných výzkumných institucí v ČR i v zahraničí, jejichž zkušenosti jednak z oblasti implementace moderních technologií a jednak z oblasti řízení výzkumu a vývoje budou využity pro realizaci efektivní formy spolupráce uvnitř centra Ústavu molekulární a translační medicíny i navenek.

Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014