Aktuality


Zahraniční stáž

Hodnocení stáže v Tevě Debrecen (hodnocení).
Rozpis kurzů Odborné angličtiny v praxi

V zimním semestru akademického roku 2013/2014 jsou realizovány 3 skupinyjazykového kurzu Odborné angličtiny v praxi.

Kurz I
termín: čtvrtek od 16.30, místo: učebna č. 2.518 dostavba Teoretických ústavů LF UP, český lektor

Kurz II
termín: pondělí od 15.30, místo: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, rodilý mluvčí

Kurz III
termín: pátek od 9.30, místo učebna č. 1.033 Přírodovědecká fakulta UP, český lektor

Případní další zájemci o kurz se mohou přihlásit na emailu cerna@orgchem.upol.cz

Souhrnné zprávy za rok 2012

V rámci klíčové aktivity „Odborné jazykové vzdělávání“, „Odborné stáže“ a „Monitoring výzkumných aktivit v praxi“ byly vytvořeny roční souhrnné zprávy za rok 2012.

Zpráva o realizaci odborných stáží za rok 2012

Zpráva o realizaci monitoringu výzkumných aktivit v praxi za rok 2012

Zpráva o odborném jazykovém vzdělávání za rok 2012

Nabídka stáží

Uzávěrka náboru na tuzemské stáže projektu Transmedchem v roce 2013 byla stanovena na 31.5.2013. Nabízíme odborné stáže pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia ve firmách Teva, Synthon, Synthesia, CPN a Farmak, ale i v rámci jiných pracovišť s odpovídajícím zaměřením po dohodě se studentem. Úcast na stáži je podmíněna zapsáním na příslušný obor studia na PřF nebo LF předepsané projektem. V případě zájmu o realizaci tuzemské stáže kontaktujte hlavní koordinátorku projektu Mgr. Dagmar Petrželovou.
Rozpis kurzů Odborné angličtiny v praxi

V letním semestru akademického roku 2012/2013 jsou realizovány 4 skupiny jazykového kurzu Odborné angličtiny v praxi.

Kurz I
termín: čtvrtek od 16.30, místo: učebna č.3 Centra pro výuku cizích jazyků Lékařské fakulty UP, český lektor

Kurz II
termín: pondělí od 15.30, místo: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, rodilý mluvčí

Kurz III
termín: čtvrtek od 15.30, místo učebna č. 2.520 dostavba Teoretických ústavů LF UP, rodilý mluvčí

Kurz IV
termín: čtvrtek od 15.30, místo: učebna č.1.027 Přírodovědecké fakulty UP, český lektor

Případní další zájemci o kurz se mohou přihlásit na emailu cerna@orgchem.upol.cz

Stáž - Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie, Stuttgart

Dne 8.1.2013 odjela na půlroční stáž na Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie, Stuttgart, Německo Mgr. Zuzana Matušková z Ústavu farmakologie Lékařské Fakulty UP.
Zahájení kurzů Odborné angličtiny

Byly zahájeny 4 kurzy Odborné angličtiny v praxi zimního semestru 2012/2013, které probíhají jak na Lékařské fakultě UP, tak na Přírodovědecké fakultě UP s rodilými mluvčími i českými lektory.

foto 01         foto 02         foto 03         foto 04         foto 05         foto 06        
20.9.2012 - Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ

Dne 20.9.2012 se uskutečnila konference s názvem „Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ“ organizovaná Projektovým servisem Univerzity Palackého, kde byl také formou rollup prezentace propagován projekt TransMedChem.

foto 01     foto 02     foto 03    


Stáž - Vanderbilt University, Tennesee, USA

Dne 25.4.2012 odjel na půlroční stáž na Vanderbilt University, Tennesee, USA Mgr. Michal Šiller, Ph.D. z Ústavu farmakologie LF.
Stáž - University Health Network, Toronto, Kanada

Dne 31.5.2012 odjela na půlroční stáž na Toronto General Research Institute, University Health Network, Toronto, Kanada Ph.D. studentka Mgr. Tereza Tománková z Laboratoře imunogenomiky a imunoproteomiky LF.
Příspěvek ve sborníku odborného sympozia "Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu"

V rámci publicity projektu „Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR“ byl do Sborníku příspěvků z odborného sympozia „Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“ umístěn příspěvek s názvem „Projekty OP VK – nástroje pro komunikaci ve vědě a výzkumu na Katedře organické chemie UP v Olomouci“, který seznamuje s obsahem a zároveň jednotlivými cíli projektu.

Sympozium, které pořádalo Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci, proběhlo již tradičně na státním zámku Sychrov ve dnech 21. – 23. května 2012.

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU        
18. a 19. 4. 2012 Conference on Academy and Industry Cooperation 2012

Konference s názvem Conference on Academy and Industry Cooperation 2012, která byla tematicky zaměřená především na představení jednotlivých subjektů a shrnutí významných výsledků, komercionalizaci výzkumu, spolupráci firem a akademického prostředí a v neposlední řadě také na nabídku odborné spolupráce, se konala v dubnu 2012 v prostorách budovy PřF UP v Olomouci za účasti významných expertů akademické i komerční sféry z tuzemska i zahraničí.

V rámci publicity projektu TransMedChem byl v místnosti konání akce umístěn roll – up k projektu a studentům i ostatním účastníkům konference byly rozdány propagační letáčky projektu.
15. 2. 2012 „Okno do praxe“

V rámci již V. ročníku setkání zaměstnavatelů přírodovědeckých oborů se studenty (budoucími absolventy) PřF UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“ konaného dne 15.2.2012, zaměřeného na obory „Chemie“ a „Biologie“, byl propagován projekt OP VK „Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR“, a to formou aktivní účasti hlavního řešitele projektu doc. RNDr. Jana Hlaváče, Ph.D. na panelové diskusi setkání. Hlavní řešitel spolu s hlavním koordinátorem projektu propagovali nejen projekt jako takový, ale i možnost účasti studentů na odborných tuzemských a zahraničních stážích, jazykových kurzech a odborných seminářích. Na akci byl rovněž prezentován roll-up projektu, studentům byly předány letáčky k projektu s nabídkou jednotlivých aktivit. Velkým přínosem bylo i osobní setkání se zástupci firem, ve kterých mohou studenti vykonávat v rámci projektu Transmedchem tuzemské stáže.

foto 01         foto 02         foto 03         foto 04        
Nabídka kurzů Odborné angličtiny v praxi

V letním semestru akademického roku 2011/2012 jsou realizovány 4 skupiny jazykového kurzu Odborné angličtiny v praxi.

Kurz I
termín: pondělí, místo: učebna č.3 Centra pro výuku cizích jazyků Lékařské fakulty UP, český lektor

Kurz II
termín: středa, místo: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, rodilý mluvčí

Kurz III
termín: čtvrtek, místo seminární místnost Ústavu fakmakologie LF UP, rodilý mluvčí

Kurz IV
termín: pondělí, místo: učebna č.1.036 Přírodovědecké fakulty UP, český lektor

Případní další zájemci o kurz se mohou přihlásit na emailu cerna@orgchem.upol.cz

Koordinátor pro jazykové vzdělávání Mgr. Kateřina Černá společně s manažerem projektu Bc. Ivanou Saitzovou navštívily úvodní hodiny jazykových kurzů "Odborná angličtina v praxi" a přivítaly tím všechny účastníky - nové i ty, kteří již kurz v minulém období navštěvovali. Účastníci byli seznámeni nejen s podrobnostmi týkající se jazykových kurzů, ale i s projektem TransMedChem jako takovým. Všem účastníkům kurzu byly rozdány propagační předměty.

Vyhodnocení Dotazníků zájmu o jazykové kurzy    FOTO_01     FOTO_02     FOTO_03     FOTO_04    
Proběhly kurzy Odborné angličtiny v praxi

V zimním semestru akademického roku 2011/2012 proběhly 3 kurzy Odborné angličtiny v praxi na Lékařské fakultě UP s rodilým mluvčím Davidem Richardsonem. Kurzy probíhali na Ústavu imunologie a na Klinice zubního lékařství v celkové délce 24 hodin za kurz. Účastníci kurzu absolvovali také vstupní a výstupní hodnotící test. Velká část účastníků pokračuje ve výuce také v dalším semestru.

FOTO_01     FOTO_02     FOTO_03     FOTO_04     FOTO_05     FOTO_06       Celkové hodnocení jazykových znalostí

Vyhodnocení evaluačních dotazníků, zimní semesrt 2011-2012
Příjem žádostí o odbornou stáž (jaro/léto 2012)

Právě by zahájen příjem žádostí o odbornou stáž s realizací na jaře nebo v létě 2012. Odborné stáže jsou realizovány v organizacích s chemickým, farmaceutickým a biologickým zaměřením. Odborné stáže pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia oborů chemie a biologie studující na PřF a oborů lékařství studující na LF UP v Olomouci nabízíme ve firmách Teva, Synthon, Synthesia, CPN a Farmak, po dohodě se studentem je možné stáž zajistit i v jiných společnostech s odpovídajícím zaměřením. Registrace zájemců je průběžná, termín stáže je podmíněn zapsáním na příslušné studium předepsané projektem. Uzávěrka na letní stáže 2012 je stanovena na 31.5.2012. V případě zájmu o realizaci tuzemské stáže kontaktujte hlavní koordinátorku projektu Mgr. Dagmar Petrželovou. Další informace o stážích naleznete v záložce „Stáže a monitoring“.
Další etapa jazykových kurzů

V současné době probíhá nábor účastníků a průzkum zaměření jazykových kurzů „Odborná angličtina v praxi“ formou dotazníku.

Kurz je určen výzkumným pracovníkům Ústavu molekulární a translační medicíny, vznikající v rámci projektu Biomedreg a dalším VaV pracovníkům PřF a LF UP, studentům pregraduálního a postgraduálního studia PřF studující chemii či biologii a LF studující obory biologické a medicínské. Více informací o kurzu naleznete v sekci Vzdělávací akce.

Vyplněné dotazníky je třeba odeslat na e-mailovou adresu cerna@orgchem.upol.cz nejpozději do 15.1.2012.
Monitoring výzkumných aktivit v praxi

Ve dnech 28. 9. – 15. 10. 2011 se docent Tomáš Adam z Laboratoře dědičných metabolických poruch ÚMTM LF UP v Olomouci zúčastnil monitoringu výzkumných aktivit v praxi na Univerzitě v Albertě.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.

Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014