Studentské stáže


V rámci projektu TransMedChem mají studenti pregraduálního a postgraduálního studia PřF UP studující chemii či biologii a LF UP studující obory biologické a medicínské možnost realizovat odbornou stáž v praxi v domácích či zahraničních institucích.Realizované stáže


Stáž ve fa Teva Debrecen, Maďarsko

Ve dnech 2.2.2014 až 22.2.2014 se uskutečnila stáž studenta Davida Nováka ve firmě Teva Debrecen, Maďarsko.

Zpráva ze stáže        


Stáž na Pascale Institutu oddělení Experimentlní farmakologie, Neapol, Itálie

Ve dnech 12.1.2014 do 12.4.2014 se uskutečnila stáž Mgr. Petra Konečného na Pascale Institutu oddělení Experimentlní farmakologie, Neapol, Itálie

Zpráva ze stáže        


Stáž na Vall d´Hebron research institute (VHIR), Barcelona, Španělsko

Ve dnech 12.1.2014 do 12.4.2014 se uskutečnila stáž Mgr. Gabriely Rylové na Stáž na Vall d´Hebron research institute (VHIR), Barcelona, Španělsko

Zpráva ze stáže        


Stáž na Comprehensive Pneumology Center (CPC), Mnichov, Německo

Ve dnech 22.9.2013 do 21.12.2013 se uskutečnila stáž Mgr. Niny Noskovičové na stáž na Comprehensive Pneumology Center (CPC), Mnichov, Německo

Zpráva ze stáže        


Stáž ve fa Teva Debrecen, Maďarsko

Ve dnech 6.10.2013 - 26.10.2013 se uskutečnila stáž studentek Lenky Kubovičové a Hany Hiklové ve firmě Teva Debrecen, Maďarsko.

Zpráva ze stáže (Kubovičová)         Zpráva ze stáže (Hiklová)        


Stáž na University of Sao Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, Cidade Universitária, Sao Paulo, Brazílie

Ve dnech 12.8.-30.8.2013 se uskutečnila stáž MUDr. Mgr. Roberta Bajgara, Ph.D. na oddělení Biochemie, které je součástí rozsáhlého Chemického ústavu na světově uznávané Univerzitě v Sao Paulo.

Zpráva ze stáže        


Stáž v Laboratoři terapeutických inovací Farmaceutické fakulty University ve Štrasburku, Francie

Ve dnech 31.5.2013 – 29.8.2013 se uskutečnila stáž Mgr. Daniela Karase v Laboratoři terapeutických inovací Farmaceutické fakulty University ve Štrasburku, Francie

Zpráva ze stáže        


Stáž ve firmě Thermo Fisher Scientific (San José, CA), USA

V termínu od 3. srpna – 3. listopadu 2013 se uskutečnila tříměsíční vědecko – výzkumná stáž ve firmě Thermo Fisher Scientific (San José, CA) Mgr. Lukáše Najdeka.

Zpráva ze stáže        


Stáž na Danish Cancer Society Research Center, Dánsko

V termínu od 1.6. 2013 do 27.11. 2013 se uskutečnila půlroční stáž Mgr. Kateřiny Křížové v Danish Cancer Society Research Center, Genome Integrity Unit, v Kodani.

Zpráva ze stáže        


Stáž na Department of Chemistry and Biology, University of Notre Dame, USA

Ve dnech 30.5.2013 – 29.8.2013 se konala zahraniční stáž Mgr. Petry Smylové na Department of Chemistry and Biology, University of Notre Dame v USA.

Zpráva ze stáže        


Stáž v laboratořích FICAM (Finnish Centre for Alternative Methods) School of Medicine, University of Tampere, Finsko

Ve dnech 13.5.2013 až 1.6.2013 se uskutečnila třítýdenní stáž Mgr. Kláry Pížové v laboratořích FICAM (Finnish Centre for Alternative Methods) School of Medicine, University of Tampere ve Finsku.

Zpráva ze stáže        


Stáž na Dr. Margarete Fisher-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP), Stuttdart, Německo

Ve dnech 8. 1. 2013 – 6. 7. 2013 se uskutečnila půlroční stáž Mgr. Zuzany Matuškové na Dr. Margarete Fisher-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP).

Zpráva ze stáže        


Stáž - Teva Debrecen , debrecen, Maďarsko


Hodnocení stáže - David Novák        


Stáž - University Health Network, Toronto, Kanada

Ve dnech 31.5.2012 až 26.11.2012 se uskutečnila půlroční stáž na Toronto General Research Institute, University Health Network, Toronto, Kanada Ph.D. studentky Mgr. Terezy Tománkové z Laboratoře imunogenomiky a imunoproteomiky LF.

Zpráva ze stáže - Tomanková         foto 01         foto 02         foto 03        


Stáž ve firmě TEVA Pharmaceutical, Maďarsko

Ve dnech 4.11. 2012 až 23.11.2012 absolvovali Ph.D. studenti Mgr. Veronika Fülöpová a Mgr. Tomáš Ručil vědecko výzkumnou stáž ve společnosti TEVA v maďarském Debrecenu.

Zpráva ze stáže - Fülöpová         Zpráva ze stáže - Ručil        


Stáž na Vanderbilt University, Nashville, USA

Ve dnech 25.4. 2012 až 21.10.2012 absolvoval Mgr. Michal Šiller, Ph.D. půlroční stáž v laboratoři prof. Guengericha na Ústavu biochemie Lékařské fakulty Vanderbilt University v Nashville, Tennessee, USA.

Zpráva ze stáže - Šiller        


Stáž ve farmaceutické firmě Pliva Chorvatsko s.r.o.

Ve dnech 20.8.2012 až 8.9.2012 absolvovali 2 Ph.D. studenti Mgr. Lukáš Jedinák a Mgr. Marek Petráček z Katedry organické chemie PřF třítýdenní stáž ve farmaceutické firmě Pliva Chorvatsko s.r.o. .

Zpráva ze stáže - Jedinák         Zpráva ze stáže - Petráček        


Stáž v NeuroChip Laboratory v italské Padově

Ve dnech 2.5. – 30.7.2012 se Ph.D. studentka a vědecká pracovnice Mgr. Soňa Kollinerová z Ústavu lékařské chemie a biochemie absolvovala tříměsíční stáž v NeuroChip Laboratory v italské Padově.

Zpráva ze stáže k přečtení         foto 01        


Stáž na Univerzitě v Manchestru

Ve dnech 18 .9. – 8. 10. 2011 se Ph.D. studentka Mgr. Hana Janečková z Laboratoře dědičných metabolických poruch ÚMTM LF UP v Olomouci zúčastnila odborné zahraniční stáže na Univerzitě v Manchestru.

Zpráva ze stáže k přečtení        


Souhrnná zpráva za rok 2014

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2014.Souhrnná zpráva za rok 2013

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2013.Souhrnná zpráva za rok 2012

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2012.

Hodnocení stáží stážistou     Hodnocení stáží školitelem    Tuzemské stáže - popis klíčové aktivity

Tuzemských stáží se mohou zúčastnit studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů chemie a biologie studující na PřF a oborů lékařství studující na LF UP v Olomouci, kteří mají zájem o rozšíření teoretických základů vybraných metod v oblasti studia chemických či biologických procesů a zdokonalení v praktické oblasti. Z těchto zkušeností mohou dále čerpat při dalším studiu. Za dobu realizace projektu TransMedChem jsou plánovány tuzemské stáže pro min. 56 studentů.

Stáže jsou realizovány v délce 3 týdnů, po dohodě mohou být i v delším rozsahu. Každý stážista je seznámen s cílem stáže a plánovanými odbornými činnostmi v průběhu stáže, je vytvořen individuální plán stáže. Studentovi je před stáží přidělen školitel, jehož prostřednictvím je student na stáž připraven, a který je také hlavním odborným koordinátorem a konzultantem. Po stáži probíhá zhodnocení stáže jak studentem, tak školitelem. Každému účastníkovi odborné stáže je poskytnuta úhrada za dopravné do místa stáže, stravu a ubytování, pokud se místo stáže neshoduje s místem bydliště stážisty.


Realizované stáže

Za dobu realizace projektu do 31.5.2014 se uskutečnilo 74 tuzemských stáží , kterých se zúčastnili studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Studentům byl v instituci poskytující stáž přidělen školitel, který se jim po dobu stáže věnoval a seznamoval je se svojí organizací. Studenti byli po bezpečnostním zaškolení zapojeni do již probíhajících výzkumných projektů.

Z Katedry organické chemie vycestovalo 18 stážistů, z Katedry analytické chemie také 15 stážistů, 4 z Katedry biochemie, 7 z Katedry fyzikální chemie, 9 z Katedry buněčné biologie a genetiky, 3 z oboru Lékařská biofyzika, po dvou z oboru Lékařská farmakologie a z pracoviště Molekulární patologie, po jednom studentovi z oboru Zubního lékařství, Nanotechnologie a Molekulární biofyzika.

Nejvíce studentů na tuzemskou stáž přijala opavská firma TEVA Czech Industries, s.r.o, celkem to bylo 19 osob. Další stáže byly realizovány v Synthesii a.s., Výzkumném ústavu organických syntéz, Pivovar Přerov, Bochemie, Contipro Biotech, LRR, DEZA, Exbio, Pivovar Litovel, Masarykova univerzita, Zemědělský výzkum, MFF UK Praha, Imalab, VŠCHT, Bioveta, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Laboratoř růstových regulátorů, Biofyzikální ústav AV ČR, LF UK, Precheza, Fakultní nemocnice Olomouc, Laboratoř klinické biochemie a hematologie, Svitavská nemocnice, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Ústav molekulární a translační medicíny.

Odezva mezi studenty byla velmi dobrá a někteří z nich absolvovali i více než jednu stáž.


Souhrnná zpráva za rok 2013

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2013.


Souhrnná zpráva za rok 2012

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2012.


Souhrnná zpráva za rok 2011

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2011.
Zahraniční stáže - popis klíčové aktivity

Odborné zaměření stáží koncentrovaných do zahraničí určených pro Ph.D. studenty oboru chemie a biologie na PřF a medicíny na LF UP v Olomouci je rozděleno podle zaměření výzkumných skupin Ústavu molekulární a translační medicíny, vznikající v rámci projektu Biomedreg (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje) a podle kritérií aktuální potřeby navázání konkrétní odborné spolupráce s vhodnými partnery. Poznatků a zkušeností získaných na těchto odborných zahraničních stážích bude využito v rámci centra Biomedreg při řešení odborné tématiky.
S daným zahraničním pracovištěm bude dále rozvíjena spolupráce v oblasti odborné i při vzdělávání dalších vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů.

Stáže jsou realizovány v délce 3 týdnů, 3 měsíců a 6 měsíců.

Každý účastník stáže je před výjezdem seznámen s cílem stáže a plánovanými odbornými činnostmi v průběhu stáže, je mu vytvořen individuální plán stáže.

Na základě každé realizované odborné stáže proběhne zhodnocení stáže studentem.

Každému účastníkovi odborné zahraniční stáže je hrazena doprava do místa stáže, strava a ubytování.

Za dobu realizace projektu TransMedChem jsou plánovány zahraniční odborné stáže pro dvacet Ph.D. studentů PřF UP studující chemii či biologii a LF UP studující obory biologické a medicínské.


Výstupem každé zahraniční stáže bude:

  • Společná publikace mezi centrem Biomedreg a zahraniční partnerskou institucí, ve které se stáž uskutečnila.
  • Podání společného grantového projektu centrem Biomedrega zahraniční partnerskou institucí, ve které se stáž uskutečnila.

Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014