Partner projektu


medchembio

Cílem členů zájmového sdružení právnických osob – inovačního klastru MedChemBio je aktivně napomáhat rozvoji inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti medicinální chemie, chemické biologie a translační medicíny.

Předmětem činnosti tohoto sdružení je zejména organizace přenosu inovací v oblasti chemické biologie a medicinální chemie mezi základním výzkumem a komerční praxí, podpora zavádění inovací do praxe a zvyšování konkurenceschopnosti, spolupráce mezi akademickým a komerčním sektorem, spolupráce na propagaci oboru chemické biologie a medicinální chemie ve společnosti, optimalizace nákladovosti pro členy sdružení, pořádání odborných konferencí a školení, příprava projektu poloprovozního zařízení pro SVP výrobu a adjustaci, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oblasti chemie, biologie, farmacie. Klastr v současné době sdružuje 26 subjektů zabývajících se využitím ve shora zmíněných oblastech v praxi.

Zapojení partnera MedChemBio spočívá zejména v konzultacích a případném metodickém vedení při organizování odborných seminářů a konference, v spolupráci na naplňování cílové skupiny, zajišťování stáží a spolupráci u propagace těchto akcí.


Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014