Fotogalerie


20. 4. 2012 - Vývoj nových antibiotik a řešení problémů rezistence

popis

Dne 20. 4. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „Vývoj nových antibiotik a řešení problémů rezistence“. Více iformací zde.
15. 2. 2012 "Okno do praxe"

popis

V rámci již V. ročníku setkání zaměstnavatelů přírodovědeckých oborů se studenty (budoucími absolventy) PřF UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“ dne 15.2.2012, dne zaměřeného na obory „Chemie“ a „Biologie“, byl propagován projekt OP VK „Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR“, a to formou aktivní účasti hlavního řešitele projektu doc. RNDr. Jana Hlaváče, Ph.D. na panelové diskusi setkání. Hlavní řešitel spolu s hlavním koordinátorem projektu propagovali nejen projekt jako takový, ale i možnost účasti studentů na odborných tuzemských a zahraničních stážích, jazykových kurzech a odborných seminářích. Na akci byl rovněž prezentován roll-up projektu, studentům byly předány letáčky k projektu s nabídkou jednotlivých aktivit. Velkým přínosem bylo i osobní setkání se zástupci firem, ve kterých mohou studenti vykonávat v rámci projektu Transmedchem tuzemské stáže.
Porady realizačního týmu

popis

Realizační tým se schází každý měsíc na svých poradách.
Kurzy Odborné angličtiny v praxi

popis

V zimním semestru akademického roku 2011/2012 proběhly 3 kurzy Odborné angličtiny v praxi na Lékařské fakultě UP s rodilým mluvčím Davidem Richardsonem. Kurzy probíhali na Ústavu imunologie a na Klinice zubního lékařství v celkové délce 24 hodin za kurz. Účastníci kurzu absolvovali také vstupní a výstupní hodnotící test. Velká část účastníků pokračuje ve výuce také v dalším semestru.

Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014