Vzdělávací akce


Odborné semináře - popis klíčové aktivity

V průběhu realizace projektu je plánováno celkem 21 seminářů, které se uskuteční v období od února 2012 do dubna 2014. Semináře budou vedeny školiteli jak z českých, tak zahraničních výzkumných institucí a farmaceutických firem, které hrají významnou roli v dané oblasti. Odborné semináře budou také zaměřeny na setkání vědeckých pracovníků soustředěných do centra Ústavu molekulární a translační medicíny, vznikající v rámci projektu Biomedreg (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje) s komerčními subjekty za účelem představení výsledků výzkumných aktivit směřovaných ke komercionalizaci a vytvořeny pobídky ke spolupráci mezi akademickými a podnikatelskými institucemi. V neposlední řadě budou zaměřeny na seznamování s aktuálními trendy v oblasti komercionalizace výsledků výzkumu v oboru medicinální a chemické biologie a s potřebami podnikatelské sféry působící v této oblasti.


Zaměření seminářů:

  • Vzájemné představení výzkumné problematiky jednotlivých týmů centra, jejich výsledků, požadavků na spolupráci, nabídnutí volných výzkumných a vývojových kapacit, nových metodik.
  • Setkání zástupců centra Biomedreg s komerčními subjekty, kde budou představeny výsledky výzkumných aktivit směrovaných ke komercionalizaci a vytvořeny pobídky ke spolupráci mezi akademickými a podnikatelskými institucemi.
  • Seznamování s aktuálními trendy v oblasti komercionalizace výsledků výzkumu v oboru medicinální a chemické biologie a s potřebami podnikatelské sféry působící v této oblasti.

Výsledkem realizace odborných seminářů bude zvýšení odborného přehledu vědeckých pracovníků o moderních přístupech ve výzkumu léčiv či o uplatnění výsledků výzkumu v oblasti chemie, biologie či medicíny v praxi. Pořádání seminářů má podnítit zájem o hledání konkrétních možností spolupráce v dané oblasti tak, aby se daný výzkum ubíral směrem k praktickému uplatnění výsledků.Realizované semináře


29. 5. 2014 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

RNDr. Petr Cankař, Ph.D.


Dne 29.5.2014 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově Přírodovědecké fakulty UP.

V rámci celodenního semináře vystoupil přednášející RNDr. Petr Cankař, Ph.D., dlouhodobý pracovník katedry organické chemie a vedl přednášku na téma: Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity substituovaných aminopyrazolů.

Semináře se zúčastnilo 41 posluchačů.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


28. 5. 2014 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Dr. Sebastián A. Testero


Dne 28.5.2014 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově Přírodovědecké fakulty UP.

V rámci celodenního semináře vystoupil přednášející Dr. Sebastián A. Testero z Argentiny, který u zde pobýval na krátkodobé stáži. Vedl přednášku na téma: Generation of Molecular Diversity Using Organometallic Chemistry on Solid-phase.

Semináře se zúčastnilo 18 posluchačů.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


20. 5. 2014 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Mgr. Tereza Tománková
MUDr. Mgr. Rober Bajgar, Ph.D.
Mgr. Petr Konečný
Mgr. Gabriela Rylová


Dne 20.5.2014 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově ÚMTM Lékařské fakulty UP.

V rámci celodenního semináře vystoupili přednášející, kteří se zúčastnili stáže hrazené z tohoto projekt a na semináři informovali své kolegy o práci a výsledcích, na kterých zde pracovali.

Semináře se zúčastnilo 22 posluchačů.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02     foto 03     foto 04    


18. 3. 2014 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Tomáš Holas, Ph.D.
Mgr. Petra Smyslová


Dne 18.3.2014 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově ÚMTM Lékařské fakulty UP

V rámci celodenního semináře vystoupil Tomáš Holas, Ph.D. z fa Teva Czech Industries s.r.o. s přednáškou na téma - High Performance Countercurrent Chromatography. Následující přednášku pak měla účastnice zahraniční odborné stáže Mgr. Petra Smyslová, která hovořila na téma - Base-mediated Intramolecular C- and N-Arylation of N,N-Disubstituted-2-nitrobenzenesulfonamides.

Semináře se zúčastnilo 20 posluchačů.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


21-22. 11. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Aidan Harrison, MSc., Ph.D.
téma: Stereoselective catalysis of oxazines onsolid support and use of dual linker system

Ing.Kristýna Bürglová, Ph.D.
téma: The problematic systhesis of otherwiseeasily accessible quinolinone derivateves

SergeiOkorochenkov, MSc., Ph.D.
téma: Stereoselective catalysis of oxazines onsolid support and use of dual linker systém

Mgr.Soňa Křupková, Ph.D.
téma: Synthesis and modifikation of oxazinederivatives


Seminář probíhal ve dvou dnech v prostorách mimo Univerzitu Palackého. Účastníci byli z řad zaměstnanců UP ale i z řad pracovníků fy FARMAK a.s., kteří zároveň pracují i pro UP. První den proběhly 3 prezentace a následovala část semináře s názvem "Solving problem meeting", kde každý z účastníků krátce pohovořil o problému ve své výzkumné práci a formou brainstrormingu se účastníci snažili předložit návrhy na řešení. Druhý den pak proběhla 1 prezentace.

Semináře se zúčastnilo 21 účastníků.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02     foto 03    


19. 11. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Mgr. Lukáš Najdekr

Mgr. Daniel Karas


Dne 19.11.2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově ÚMTM Lékařské fakulty UP.

V rámci celodenního semináře vystoupili dva stážisté projektu TransMedChem, kteří prezentovali své výsledky z tříměsíční stáže v USA a tříměsíční stáže ve Francii.Mgr. Lukáš Najdekr vedl přednášku na téma - mzCloud database & Spectral trees a Mgr. Daniel Karas na téma - Effects of natural compounds on apoptosis of human cell lines.

Semináře se zúčastnilo 23 posluchačů.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


12. 11. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Dr. Yogesh Sanghvi


Dne 12. 11. 2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář propracovníky VaV.

Seminář se konal v budově ÚMTM Lékařské fakulty UP.

V rámci celodenního semináře vystoupil Dr. Yogesh Sanghvi z fa Rasyaan inc. USAs přednáškou na téma - Green Process Chemistry: Novel Nucleoside Transformations Using Biocatalysis.

Semináře se zúčastnilo 26 posluchačů.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


6. 9. 2013 - Research in Department of Medicinal Chemistry - více


Přednášející:

Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.


Dne 6.9.2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář na téma Research in Department of Medicinal Chemistry.

Seminář se konal v seminární místnosti Biologického centra PřFUniverzity Palackého v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


30. 5. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

prof.John Bartlett

Pharm.Dr. Miloš Petřík Ph.D.


Dne 7.5.2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci. V první části semináře vystoupil významný host prof.John Bartlett Executive Dean, Facultyof Science, Health, Education and Engineering, University oftheSunshine Coast, Queensland, Australia, který hovořil o práci svého výzkumného týmu „Encapsulation of Active Species in Inorganic Matrices - from Small Molecules to Proteins“.

Další odpolední část semináře byla věnována Pharm.Dr. Miloši Petříkovi Ph.D. z Lékařské fakulty UPOL, který prezentoval téma „Animal Imaging Centre of the Institute of Molecular and Translational Medicine Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University Olomouc: an Introduction“.

Semináře se zúčastnilo 29 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02     foto 03    


7. 5. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

prof.John Bartlett

Pharm.Dr. Miloš Petřík Ph.D.


Dne 7.5.2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci. V první části semináře vystoupil významný host prof.John Bartlett Executive Dean, Facultyof Science, Health, Education and Engineering, University oftheSunshine Coast, Queensland, Australia, který hovořil o práci svého výzkumného týmu „Encapsulation of Active Species in Inorganic Matrices - from Small Molecules to Proteins“.

Další odpolední část semináře byla věnována Pharm.Dr. Miloši Petříkovi Ph.D. z Lékařské fakulty UPOL, který prezentoval téma „Animal Imaging Centre of the Institute of Molecular and Translational Medicine Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University Olomouc: an Introduction“.

Semináře se zúčastnilo 29 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02     foto 03    


6. 6. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Mgr. McMaster Claire Suzanne, Ph.D.

Mgr. Barbora Lemrová


Dne 6.6.2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V první části semináře vystoupila Mgr. Mgr. McMaster Claire Suzanne, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která hovořila o svém výzkumu „Radical mediated reactions of dithiocarbamates“.

Další odpolední část semináře byla věnována Mgr. Barboře Lemrová z Přírodovědecké fakulty UPOL, která prezentovala téma „Solid-Phase Synthesis of 4,7,8-Trisubstituted 1,2,3,4-Tetrahydro-benzo[e][1,4]diazepin-5-ones“.

Semináře se zúčastnilo 19 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


4. 6. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Mgr. Michal Šiller, Ph.D.

Mgr. David Tran, Ph.D.


Dne 4. 6. 2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci. V první části semináře vystoupil Mgr. Michal Šiller, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který hovořil o svém výzkumu „Deorphanization of CYP2U1 - untargeted analysis, isotope labeling approach“.

Další odpolední část semináře byla věnována Mgr. Davidu Tranovi, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UPOL, který prezentoval téma „Investigating the substrate specificity of 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate (DAH7P) synthese“.

Semináře se zúčastnilo 22 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


28. 5. 2013 - Odborný seminář pro pracovníky VaV - více


Přednášející:

Mgr. Michal Šiller, Ph.D.

Mgr. Hana Janečková


Dne 28. 5. 2013 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV.

Seminář se konal v budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci. V první části semináře vystoupil Mgr. Michal Šiller, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který hovořil o svém výzkumu „Deorphanization of CYP2U1 - introduction, enzyme expression, purification and identification“, který prováděl během své půlroční stáže na Vanderbilt University, Nashville, USA.

Další odpolední část semináře byla věnována dalšímu stážistovi Mgr. Haně Janečkové , která prezentovala výsledky třítýdenní stáže na University of Manchester, UK, na téma Diagnosis of inherited metabolic disorders using metabolomic approaches a následný výzkum

Semináře se zúčastnilo 19 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


11. 12. 2012 - Study of biologicaly active compounds II - více


Přednášející:

MSc. Michele Melchionna, Ph.D.

Mgr. Markov Petráček

Mgr. Soňa Kollinerová


Dne 11. 12. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „Study of biologicaly active compounds II“. Seminář se konal v budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci.

V první části semináře vystoupil MSc. Michele Melchionna, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého s příspěvkem „Synthetic modification of natural substrates and their use as ligands in metallocene complexes“.

Odpolední část semináře byla věnována dvěma stážistům Mgr. Markovi Petráčkovi a Mgr. Soně Kollinerové. Tito Ph.D. studenti a zároveň vědečtí pracovníci byli v rámci projektu TransMedChem na zahraniční odborné stáži a své prezentace věnovali zkušenostem z této stáže a výzkumné činnosti v rámci své disertační práce. Mgr. Marek Petráček vystoupil s příspěvkem na téma „Study of conversion of selected 2-substituted 3-hydroxy-4(1H)-quinolinones and their fluorescent properties“. Mgr. Soňa Kollinerová z Lékařské fakulty UP v Olomouci pak s tématem “Expression of miR-29 affects the toxicity of xenobiotics“.

Semináře se zúčastnilo 29 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny a Laboratoře experimentální medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


4. 12. 2012 - Study of biologicaly active compounds I - více


Přednášející:

RNDr. Milan Urban, Ph.D.

Mgr. Veronika Fülöpová

Mgr. Tomáš Ručil


Dne 4. 12. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „Study of biologicaly active compounds I“.

Seminář se konal v nové budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci.

V první části semináře vystoupil RNDr. Milan Urban, Ph.D. z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který hovořil o svém výzkumu, který se zabývá obecným shrnutím poznatků z oblasti přírodních látek a jejich biologických účinků. Zahrnuje úvod do tématiky, zmiňuje vznik a rozšíření triterpenů v živé přírodě a dále pak shrnuje výsledky aktivit semisyntetických derivátů připravených z těchto přírodních látek ve výzkumném týmu Betulinines.

Další odpolední část semináře byla věnována dvěma stážistům Mgr. Veronice Fülöpové a Mgr. Tomáši Ručilovi. Tito Ph.D. studenti a zároveň vědečtí pracovníci byli v rámci projektu TransMedChem na třítýdenní zahraniční odborné stáži ve fa TEVA Pharmaceutical, Maďarsko a své prezentace věnovali zkušenostem z této stáže a výzkumu, který provádění v rámci své disertační práce.

Semináře se zúčastnilo 27 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02     foto 03    


23.11.2012 - NATURAL COMPOUNDS AND THEIR ANALOGUES IN CURRENT DRUG DEVELOPMENT - více


Přednášející:

Ing. Ivan Rosenberg, CSc.

Mgr. Maitia Labora, Ph.D.


Dne 23. 11. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „NATURAL COMPOUNDS AND THEIR ANALOGUES IN CURRENT DRUG DEVELOPMENT“. Seminář se konal v nové budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci.

V první části semináře vystoupil Ing. Ivan Rosenberg, CSc., z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky s příspěvkem „From nucleoside phosphonic acids to phosphonate oligonucleotides“.

V další části semináře vystoupila Mgr. Maitia Labora, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, s přednáškou na téma „Chemoenzymatic approach to the total synthesis of natural chiral epoxyenones“.

Semináře se zúčastnilo 32 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02    


13. 11. 2012 - Novel approaches to synthesis of chemical libraries - více


Přednášející:

prof. William L. Scott

Mgr. Ivano Messina, Ph.D.

Mgr. Lukáš Jedinák


Dne 13. 11. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „Novel approaches to synthesis of chemical libraries“. Seminář se konal v zasedací místnosti 6.014 Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

V dopoledním bloku vystoupil prof. William L. Scott z Purdue University Indianapolis USA, který byl na několikadenním hostování v České republice a představil svůj projekt zapojování studentů do vědecké činnosti na univerzitě.

Odpoledne pak vystoupili Mgr. Ivano Messina, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UP v Olomuci s tématem „Synthesis of ADPR analogues“ a účastník zahraniční stáže projektu TransMedChem Mgr. Lukáš Jedinák, který prezentoval své zkušenosti z třítýdenní stáže a představil svou výzkumnou činnost na téma “The Multicomponent synthesis of pyrazolo-pyrimidines“.

Semináře se zúčastnilo 30 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny a Laboratoře experimentální medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02     foto 03    


6. 6. 2012 - Nové aspekty ve vývoji léčivých preparátů - více


Přednášející:

RNDr. Vladimír Velebný, CSc.

RNDr. Viktor Krchňák, CSc.


Dne 6. 6. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „Nové aspekty ve vývoji léčivých preparátů “.

Seminář se konal v nové budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci.

V první části semináře vystoupil RNDr. Vladimír Velebný, CS.c., ředitel společnosti Contipro a.s., který představil zaměření společnosti zabývající se zejména aplikovaným výzkumem v oblasti biotechnologických procesů a biomedicínských aplikací derivátů odvozených od kyseliny hyaluronové.

Další část semináře, vedená RNDr. Viktorem Krchňákem, CS.c. z Katedry organické chemie PřF UP v Olomouci a University of Notre Dame, IN, USA, byla věnována přednášce pod názvem „Design generických struktur ve výzkumu léčiv”.

Během přednášky měli účastníci možnost se seznámit s poznatky z výzkumu kolektivu vědeckých pracovníků soustředěných kolem RNDr. Viktora Krchňáka, CS.c. v oblasti chemických postupů založených na tandemu N-acylium ion cyclizace – nukleofilní adice, které umožňují přípravu diverzních 3D skafoldů s plnou kontrolou stereochemie.

Seminář se setkal s velkým ohlasem ze strany účastníků a celá akce byla hodnocena více než pozitivně. Na závěr semináře oba přednášející čelili četným dotazům z řad odborného publika a rozpoutala se bohatá odborná diskuze nejen na uvedená témata.

Semináře se zúčastnilo 42 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny a Laboratoře experimentální medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář    foto 01     foto 02     foto 03     foto 04    


28. 5. 2012 - Chemie, biologie a medicína v oblasti tkáňového inženýrství - více


Přednášející:

doc. RNDr. Evžen Amler, CSc

Ing. Lukášem Zubal


Dne 28. 5. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „Chemie, biologie a medicína v oblasti tkáňového inženýrství“. Seminář se konal v nové budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci.

V první části semináře vystoupil doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., působící v Ústavu experimentální medicíny AV ČR a zároveň i jako vedoucí Ústavu biofyziky na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity s příspěvkem „Funkcionalizovaná nanovlákna v regenerativní medicíně“.

Další část semináře, vedená Ing. Lukášem Zubalem z Národního tkáňového centra, byla věnována přednášce pod názvem „Nosiče pro tkáňové inženýrství - review“. Ing. Zubal působí jako vedoucí Oddělení materiálového inženýrství, které se zaměřuje na vývoj a výrobu nových druhů nanomateriálů určených pro praktické použití, zejména v tkáňovém inženýrství a pro oblast zdravotnických prostředků. Pracoviště disponuje první výrobní linkou na výrobu nanovlákenných nosičů ve zdravotnictví – NanospiderTM.

Seminář se setkal s příznivým ohlasem, o čemž svědčila i odborná diskuse mezi přednášejícími a publikem i mezi přednášejícími navzájem.

Semináře se zúčastnilo 24 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny a Laboratoře experimentální medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář     foto 01     foto 02    


15. – 16. 5. 2012 - Biomedicínské aplikace na buňkách a tkáních - více


Přednášející:

prof. Max Diem


Ve dnech 15. a 16. května se v rámci projektu Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR uskutečnil dvoudenní odborný seminář pro pracovníky VaV a studenty LF a PřF UP v Olomouci na téma Raman imaging - Biomedicínské aplikace na buňkách a tkáních.

Seminář byl věnován nejnovějším poznatkům z oblasti Ramanovy konfokální mikroskopie a jejího využití v biomedicínském výzkumu. První den semináře, který byl zaměřený na Biomedicínské aplikace, byl zahájen přednostou Ústavu farmakologie LF Univerzity Palackého v Olomouci, profesorem Anzenbacherem, který představil hosty semináře i prezentovaná témata.

Celým přednáškovým dnem provázel účastníky semináře profesor Baumruk z Karlovy Univerzity v Praze, který měl možnost nejen sám vystoupit se svým příspěvkem, ale také uvést řadu špičkových hostů – expertů ve svém oboru jak z ČR, tak ze zahraničí. Mezi přednášejícími byli významní vědci v oboru Ramanovy mikroskopie z USA, Německa, Francie, Nizozemí i Velké Británie. Mezi hlavní přednášející celé akce se bezesporu se svým příspěvkem „Applications of Infrared and Raman Micro-spectroscopy for Medical Diagnostics“ zařadil profesor Max Diem z Northeastern Univerzity v Bostonu v USA.

Přednáška prof. Diema byla zaměřena na shrnutí výsledků dosažených v oblasti využití Ramanovy mikrospektroskopie jako „labe-free“ metody pro zobrazování lidských buněk a procesů odehrávajících se uvnitř těchto buněk. Pomocí této metody je monitorována absorpce léčiv do buněk a následná distribuce léčiv uvnitř buňky. Přednáška rovněž dokumentovala použití pokročilých matematických multivariantních metod k vytvoření snímku z naměřených spektroskopických dat.

Na semináři bylo prezentováno i využití infračervené mikrospektroskopie k charakterizaci vzorků tkání z biopsie a následná identifikace nádorové/nenádorové tkáně, kdy celý tento proces probíhá na základě automatizovaného porovnávání s rozsáhlou databází (řádově miliony spekter a snímků tkání) již spektroskopicky a histopatologicky charakterizovaných a klasifikovaných vzorků.

Náplň druhého seminárního dne, jehož provázením se ujal profesor Štěpánek z Karlovy Univerzity v Praze, byla z větší části věnována zpracování dat získaných měřením na Ramanově mikroskopu. Se svými příspěvky vystoupili přednášející z Německa a Velké Británie. V odpoledních hodinách pak probíhala demonstrativní ukázka měření a praktické představení samotného přístroje menším skupinkám z řad účastníků semináře.

Zájem o vystoupení a přednášky předčil očekávání pořadatelů a setkal se s velkým ohlasem ze strany vědecké veřejnosti. Semináře se zúčastnilo okolo 70-ti vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ale i vědečtí a výzkumní pracovníci Masarykovy Univerzity v Brně či Karlovy Univerzity v Praze.

pozvánka na seminář     foto 01     foto 02     foto 03     foto 04     foto 05     foto 06     foto 07     foto 08    


20. 4. 2012 - Vývoj nových antibiotik a řešení problémů rezistence - více


Přednášející:

prof. Marvin Miller

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.


Dne 20. 4. 2012 se v rámci projektu TransMedChem uskutečnil odborný seminář pro pracovníky VaV s názvem „Vývoj nových antibiotik a řešení problémů rezistence“. Seminář se konal v nové budově Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci.

V první části semináře vystoupil profesor Marvin Miller, světově uznávaný expert z Univerzity of Notre Dame v USA s příspěvkem „Organic Syntheses and Utilization of Microbial Iron Assimilation Processes for the Development of New Antibiotics“.

Další část semináře, vedená docentem Mariánem Hajdúchem z Ústavu molekulární a translační medicíny UP v Olomouci, byla věnována přednášce pod názvem „Biological activities of triterpenoid molecules“.

Seminář se setkal s velkým ohlasem a celá akce byla ze strany účastníků hodnocena více než pozitivně, o čemž svědčila i odborná diskuze na uvedená témata na závěr semináře, kdy oba přednášející čelili četným dotazům z řad odborného publika a rozpoutala se bohatá odborná diskuze nejen na uvedená témata.

Semináře se zúčastnilo 33 vědeckých pracovníků a studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty UP v Olomouci a vědečtí pracovníci Ústavu molekulární a translační medicíny a Laboratoře experimentální medicíny při UP v Olomouci.

pozvánka na seminář


Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014