Vzdělávací akceShrnutí jazykových kurzů v letním semestru akademického roku 2013/2014

V letním semestru 2013/2014 byly realizovány 3kurzy Odborné angličtiny v praxi s celkem 29 úspěšnými účastníky z řad Mgr. studentů, Ph.D. studentů a VaV pracovníků.
2 kurzy probíhaly na Lékařské fakultě UP a 1 na Přírodovědecké fakultě UP.

Kurz I probíhal od 20.2.2014do 27.2.2014, nastoupilo do něj 12 účastníků a 11 kurz úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl český lektor s odborným chemicko-biologickým zázemím.


Kurz II probíhal od 17.2.2014 do 12.5.2014,, nastoupilo do něj 9 účastníků a 9 kurz úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl rodilý mluvčí.


Kurz III probíhal od 17.2.2014 do 12.5.2014, nastoupilo do něj 9 účastníků a všech 9 také úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl rodilý mluvčí.

foto 01         foto 02         foto 03         foto 04        


Účastníci ukončených kurzů také anonymně vyplnili evaluační dotazník jazykového kurzu.

Vyhodnocení evaluačních dotazníků jazykového kurzu ke stažení zde.

Celkové hodnocení jazykových znalostí ke stažení zde.


Shrnutí jazykových kurzů v zimním semestru akademického roku 2013/2014

V zimní semestru 2013/2014 byly realizovány 3kurzy Odborné angličtiny v praxi s celkem 30 úspěšnými účastníky z řad Mgr. studentů, Ph.D. studentů a VaV pracovníků.
2 kurzy probíhaly na Lékařské fakultě UP a 1 na Přírodovědecké fakultě UP.

Kurz I probíhal od 3.10.2013 do 19.12.2013, nastoupilo do něj 14 účastníků a 14 také kurz úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl český lektor s odborným chemicko-biologickým zázemím.


Kurz II probíhal od 30.9.2013 do 16.12.2013,, nastoupilo do něj 9 účastníků a 8 kurz úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl rodilý mluvčí.


Kurz III probíhal od 21.2.2013 do 9.5.2013, nastoupilo do něj 8 účastníků a všech 8 také úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl český lektor s odborným chemicko-biologickým zázemím.

foto 01         foto 02         foto 03         foto 04        


Účastníci ukončených kurzů také anonymně vyplnili evaluační dotazník jazykového kurzu.

Vyhodnocení evaluačních dotazníků jazykového kurzu ke stažení zde.

Celkové hodnocení jazykových znalostí ke stažení zde.


Shrnutí jazykových kurzů v letní semestru akademického roku 2012/2013


V letním semestru 2012/2013 byly realizovány 4 kurzy Odborné angličtiny v praxi s celkem 39 úspěšnými účastníky z řad Mgr. studentů, Ph.D. studentů a VaV pracovníků.
3 kurzy probíhaly na Lékařské fakultě UP a 1 na Přírodovědecké fakultě UP.

Kurz I probíhal od 21.2.2013 do 9.5.2013, nastoupilo do něj 11 účastníků a 11 také kurz úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl český lektor s odborným chemicko-biologickým zázemím.

foto 01         foto 02        


Kurz II probíhal od 18.2.2013 do 13.5.2013, nastoupilo do něj 12 účastníků a 11 kurz úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl rodilý mluvčí s odborným chemicko-biologickým zázemím.

foto 01         foto 02        


Kurz III probíhal od 21.2.2013 do 9.5.2013, nastoupilo do něj 8 účastníků a všech 8 kurz úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl rodilý mluvčí.

foto 01         foto 02        


Kurz IV probíhal od 21.2.2013 do 9.5.2013, nastoupilo do něj 10 účastníků a všech 9 také úspěšně absolvovalo. Lektorem kurzu byl český lektor s odborným chemicko-biologickým zázemím.

foto 01         foto 02        


Dne 5.5.2013 a 9.5.2013 proběhly hodiny angličtiny s Lektorem AJ III - využití v pracovní praxi, které byly určeny pro účastníky Kurzu I a Kurzu III. Celkem se na tyto hodiny dostavilo 10 účastníků. Lektorem byl VaV pracovník společnosti Torviq RNDr. Viktor Krchňák, CSc.

Účastníci ukončených kurzů také anonymně vyplnili evaluační dotazník jazykového kurzu .

Vyhodnocení evaluačních dotazníků jazykového kurzu ke stažení zde.

Celkové hodnocení jazykových znalostí ke stažení zde.Shrnutí jazykových kurzů v zimním semestru akademického roku 2012/2013

V zimním semestru akademického roku 2012/2013 byly realizovány 4 kurzy Odborné angličtiny v praxi s celkem 45 úspěšnými účastníky z řad Mgr. studentů, Ph.D. studentů a VaV pracovníků.
3 kurzy probíhaly na Lékařské fakultě UP a 1 na Přírodovědecké fakultě UP. Účastníci prošli vstupním a výstupním testem odborné angličtiny. Lektoři zhotovili také vstupní a výstupní hodnocení každého účastníka.

Lektorem Kurzu I a Kurzu IV byl český lektor. Lektory Kurzu II a Kurzu III byli rodilý mluvčí.

Kurz I probíhal od 27.9.2012 do 13.12.2012, nastoupilo do něj 18 účastníků a 17 také kurz úspěšně absolvovalo.

foto 01         foto 02        


Kurz II probíhal od 24.9.2012 do 10.12.2012, nastoupilo do něj 8 účastníků a 7 kurz úspěšně absolvovalo.

foto 01         foto 02        


Kurz III probíhal od 25.10.2012 do 14.2.2013, nastoupilo do něj 14 účastníků a všech 14 kurz úspěšně absolvovalo.

foto 01         foto 02        


Kurz IV probíhal od 4.10.2012 do 20.12.2012, nastoupilo do něj 7 účastníků a všech 7 také úspěšně absolvovalo.

foto 01         foto 02        


Dne 7.12.2012 a 13.12.2012 proběhly hodiny angličtiny s Lektorem AJ III - využití v pracovní praxi, které byly určeny pro účastníky Kurzu I a Kurzu III. Celkem se na tyto hodiny dostavilo 12 účastníků. Lektor z farmaceutické firmy Zentiva Group a.s. vedl hodinu na téma farmaceutické produkce a vývoje léků u nich ve firmě.

Účastníci ukončených kurzů také anonymně vyplnili evaluační dotazník jazykového kurzu .

Vyhodnocení evaluačních dotazníků jazykového kurzu ke stažení zde.

Celkové hodnocení jazykových znalostí ke stažení zde.Souhrnná zpráva za rok 2014


V rámci klíčové aktivity „Odborné jazykové vzdělávání“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2014.Souhrnná zpráva za rok 2013


V rámci klíčové aktivity „Odborné jazykové vzdělávání“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2013.Souhrnná zpráva za rok 2012

V rámci klíčové aktivity „Odborné jazykové vzdělávání“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2012.Rozpis kurzů Odborné angličtiny v praxi v zimním semestru 2012/2013:

 
Kurz I
Termín: čtvrtek 16.30, místo: učebna č.3 Centra pro výuku cizích jazyků LF UP, český lektor

Kurz II
Termín: pondělí 15.30, místo: knihovna Kliniky zubního lékařství, rodilý mluvčí

Kurz III
Termín: čtvrtek 15.30, místo: seminární místnost Biomedregu, rodilý mluvčí

Kurz IV
Termín: čtvrtek 15.30, místo: seminární místnost KOCH PřF, český lektor

Případní další zájemci o kurz se mohou přihlásit na emailu cerna@orgchem.upol.czShrnutí jazykových kurzů v letním semestru akademického roku 2011/2012

V letním semestru akademického roku 2011/2012 byly realizovány 4 kurzy Odborné angličtiny v praxi s celkem 42 úspěšnými účastníky z řad Mgr. studentů, Ph.D. studentů a VaV pracovníků. 3 kurzy probíhaly na Lékařské fakultě UP a 1 na Přírodovědecké fakultě UP. Účastníci prošli vstupním a výstupním testem odborné angličtiny. Lektoři zhotovili také vstupní a výstupní hodnocení každého účastníka.

Lektorem Kurzu I a Kurzu IV byl český lektor. Lektory Kurzu II a Kurzu III byli rodilí mluvčí.

Kurz I probíhal od 27.2.2012 do 28.5.2012, nastoupilo do něj 14 účastníků a všech 14 také kurz úspěšně absolvovalo.

Kurz II probíhal od 7.3.2012 do 23.5.2012, nastoupilo do něj 8 účastníků a 7 kurz úspěšně absolvovalo.

Kurz III probíhal od 1.3.2012 do 24.5.2012, nastoupilo do něj 15 účastníků a 13 kurz úspěšně absolvovalo.

Kurz IV probíhal od 27.2.2012 do 21.5.2012, nastoupilo do něj 8 účastníků a všech 8 také úspěšně absolvovalo.

Dne 17.4.2012 proběhla hodina angličtiny s Lektorem AJ III - využití v pracovní praxi, která byla určena pro účastníky Kurzu III, ale měli možnost se jí zúčastnit i studenti dalších kurzů. Celkem se na tuto hodinu dostavilo 8 účastníků. Lektorka ze společnosti Teva Czech Industries s.r.o. vedla hodinu na téma farmaceutické produkce, účinky léků a léčivých produktů.

Účastníci ukončených kurzů také anonymně vyplnili evaluační dotazník jazykového kurzu . Vyhodnocení evaluačních dotazníků jazykového kurzu ke stažení zde.

Celkové hodnocení jazykových znalostí ke stažení zde.


Zpětná vazba účastnice kurzu:

V letním semestru akademického roku 2011/2012 jsem absolvovala kurz anglického jazyka pod vedením lektora Vojtěcha Mrňky. Hlavní náplní kurzu byla odborná angličtina, kdy byla pozornost věnována oblasti chemie, matematiky a dalším. Taktéž jsme se věnovali srovnání vysokého školství v České republice a v Evropě obecně. Nechyběla ani práce s učebnicí Cambridge English for Scientists, probírání gramatiky, poslech; hodina byla například zpestřena poslechem písně o bezpečnosti práci v laboratoři. Jedna hodina pak byla věnována odborné angličtině pod vedením reprezentanta farmaceutické firmy Teva Czech Industries, s.r.o.

Kurz byl zahájen a ukončen vstupním/výstupním testem zkoumajícím úroveň zvládnutí anglického jazyka a zejména pak jeho očekávané zlepšení po absolvování kurzu.

S kurzem jsem byla spokojená, mohu doporučit!

Naďa C.Souhrnná zpráva za rok 2011

V rámci klíčové aktivity „Odborné jazykové vzdělávání“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2011.Jazykové kurzy v letním semestru akademického roku 2011/2012:

V letním semestru akademického roku 2011/2012 jsou realizovány 4 skupiny jazykového kurzu Odborné angličtiny v praxi.

Kurz I
termín: pondělí, místo: učebna č.3 Centra pro výuku cizích jazyků Lékařské fakulty UP, český lektor

Kurz II
termín: středa, místo: knihovna Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, rodilý mluvčí

Kurz III
termín: čtvrtek, místo seminární místnost Ústavu fakmakologie LF UP, rodilý mluvčí

Kurz IV
termín: pondělí, místo: učebna č.1.036 Přírodovědecké fakulty UP, český lektor

Případní další zájemci o kurz se mohou přihlásit na emailu cerna@orgchem.upol.cz

Koordinátor pro jazykové vzdělávání Mgr. Kateřina Černá společně s manažerem projektu Bc. Ivanou Saitzovou navštívily úvodní hodiny jazykových kurzů "Odborná angličtina v praxi" a přivítaly tím všechny účastníky - nové i ty, kteří již kurz v minulém období navštěvovali. Účastníci byli seznámeni nejen s podrobnostmi týkající se jazykových kurzů, ale i s projektem TransMedChem jako takovým. Všem účastníkům kurzu byly rozdány propagační předměty.

Vyhodnocení Dotazníků zájmu o jazykové kurzy    FOTO_01     FOTO_02     FOTO_03     FOTO_04    Jazykové kurzy v zimním semestru akademického roku 2011/2012:

V zimním semestru akademického roku 2011/2012 proběhly 3 kurzy Odborné angličtiny v praxi na Lékařské fakultě UP s rodilým mluvčím Davidem Richardsonem. Kurzy probíhaly na Ústavu imunologie a na Klinice zubního lékařství v celkové délce 24 hodin za kurz. Účastníci kurzu absolvovali také vstupní a výstupní hodnotící test. Velká část účastníků pokračuje ve výuce také v dalším semestru.

FOTO_01     FOTO_02     FOTO_03     FOTO_04     FOTO_05     FOTO_06       Celkové hodnocení jazykových znalostí

Vyhodnocení evaluačních dotazníků, zimní semesrt 2011-2012
Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014