Vzdělávací akce


Konference

Účastníci konference získají jejím prostřednictvím přehled o aktuálních trendech ve vývoji léčiv, dojde k navázání konkrétní spolupráce mezi výzkumnými pracovníky z různých institucí. Naší snahou bude zařadit na konferenci obecná témata o aktuálních trendech ve vývoji léčiv, která budou prezentována významnými odborníky z ČR i ze zahraničí, jakými jsou např. prof. Bártek, který vede výzkumný tým na ústavu Danish Cancer Society v Kadani a který je předním odborníkem v oblasti výzkumu rakoviny. Za farmaceutické firmy je možné počítat s příspěvky o současném stavu vývoje léčiv od vedoucích výzkumu společnosti Zentiva či Teva.


Základními tématy konference budou:

  • Syntéza nových biologicky aktivních látek.
  • Nové screeningové metody.
  • Aktuální identifikace molekulárních cílů.
  • Nové trendy ve vývoji bioanalytických a biochemických metod ve vývoji léčiv.
  • Současné využití molekulární biologie a genetiky ve vývoji léčiv.


Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014